Interative sex chat

Rated 3.98/5 based on 578 customer reviews

Studien er inngående beskrevet i en annen publikasjon (12).Studien var basert på frivillighet og aktivt foreldresamtykke.En siste – noe spekulativ – forklaring antyder at endringene i bruk av interaktiv kommunikasjonsteknologi kan ha hatt betydning (1).Bruken av mobiltelefon og Internett utgjør en av de mest dramatiske endringene i vårt hverdagsliv.En kortversjon av «Parental bonding Instrument» (PBI) ble brukt for å måle opplevd omsorg og overbeskyttelse (13).

Interative sex chat-33

Interative sex chat-83

Interative sex chat-77

følgende spørsmål: Hvor ofte gjør du vanligvis noe av dette utenfor skolen?

Opplevd ensomhet ble målt ved hjelp av fire spørsmål fra UCLA Loneliness Scale (15).

Sosialt selvbilde og opplevd aksept fra venner ble målt ved hjelp av Harter’s Self Perception Profile for Adolescents, gjennom skalaen for sosial kompetanse (16).

Vi fant ikke slike sammenhenger for bruk av Internett, e-post og chat.

Norske ungdommer har endret seksualatferd det siste tiåret, og ny kommunikasjonsteknologi er introdusert i den samme perioden.

Leave a Reply